Beleidsplan

Over het Anne Faber Stipendium

Als onafhankelijk fonds wil het Anne Faber Stipendium een actieve bijdrage leveren aan de loonbaanontwikkeling van de
nieuwe lichting zakelijk leiders en creatief producenten in het culturele veld. Het stipendium is in 2018 door collega’s uit de sector en nauw betrokkenen opgericht ter nagedachtenis aan Anne Faber; een veelbelovend jonge zakelijk leider in spe.

Na vijf succesvolle toekenningen is het stipendium sinds augustus 2023 ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Daarvoor was het Stipendium onderdeel van Stichting Makersfonds.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is het bieden van een bijdrage aan talentvolle jonge zakelijk leiders en creatief producenten voor de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit doel bereiken we door:

       gezamenlijk met de ontvanger een traject op maat te formuleren.

       het bieden van financiële ondersteuning en toegang tot relevante netwerken om dit traject te kunnen uitvoeren.

       het verwerven van financiële middelen om de doelstellingen en ambities te kunnen bereiken.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Ruimte creëren voor ontwikkeling van jonge creatief producenten en zakelijk leiders binnen de Nederlandse cultuursector.
Dat is de missie van het Anne Faber Stipendium. Deze ontwikkeling richt zich op drie pijlers: vakinhoudelijk, persoonlijk en netwerkvorming. Met de eigen vraagstelling, de leerdoelen en het plan van aanpak van de ontvanger wordt op maat invulling aan het traject gegeven middels een donatie vanuit het fonds om het leertraject te financieren.

 

Activiteiten

Het stipendium werft een keer per jaar nieuwe kandidaten voor een leertraject op maat. De aanmeldprocedure komt jaarlijks in
een afgebakende tijdsperiode online. We publiceren dit op onze website en zetten dit via verschillende andere kanalen uit. Ook scouten we actief mogelijke kandidaten via ons netwerk. 
Een selectiecommissie beoordeelt de aanvragen, selecteert de kandidaten en gaat met hen in gesprek. Op basis van deze gesprekken brengt de selectiecommissie een advies uit aan het bestuur. Na toekenning wordt een maatwerktraject geformuleerd wat na goedkeuring van start gaat.

 

Het Anne Faber Stipendium wordt jaarlijks samen met de BNG Bank Theaterprijs uitgereikt tijdens het Nederlands Theaterfestival.

 

Bestuurssamenstelling

Guido Besselink – voorzitter

Elze van Heeswijk – penningmeester

Bert Derkx – secretaris

 

Beloningsbeleid bestuur en governance

Het bestuur ontvangt geen beloning of vacatiegeld en volgt de Governance Code Cultuur.

Jaarlijks publiceert de stichting het jaarverslag en de jaarrekening op de website.

 

Klik hier voor uitgebreide ons beleidsplan